Klacht over  een behandeling


Indien u ontevreden bent over uw behandeling, kom dan altijd eerst naar mij toe zodat ik de gelegenheid krijg om uw klacht op te lossen. Lukt het niet om er onderling uit te komen dan kunt u schriftelijk uw klacht bij mij indienen.

 

Haarwerken & Pruiken Noord-Brabant is lid van ANKO Sectie Haarwerken. ANKO Sectie haarwerken is de branchevereniging van haarwerkers in Nederland. Haarwerkbedrijven die lid zijn, worden geacht een hoog kwaliteitsniveau na te streven. Dit houdt onder meer in dat leden zich vanzelfsprekend houden aan de door de ANKO gehanteerde klachtenregeling. Voor u als klant is het zeer belangrijk dat er serieus met uw klacht wordt omgegaan. De ANKO stelt als eis dat elke klacht in alle redelijkheid zo snel mogelijk wordt opgelost. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie van de ANKO. De geschillencommissie is erkend door de overheid, waardoor een betrouwbare procedure en objectieve beslissing zijn gewaarborgd.

 

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de website van De Geschillen Commissie: www.degeschillencommissie.nl

 

Let op! Kijk altijd eerst op bovengenoemde site in het uitsprakenregister, daar ziet u welke uitspraken er zijn gedaan in een geschil als dat van u en of het dus zinvol is om het in te dienen. U betaald namelijk een financiële bijdrage waarna uw klacht in behandeling wordt genomen.